2014-12-12

Działalność

  • Konkursy - aktualnie ogłaszane konkursy publikowane są na stronie internetowej Funduszu znajdującej się pod adresem - www.wfosigw.gda.pl
  • Wzory formularzy do pobrania – aktualne wzory wniosków i formularzy do pobrania ze strony internetowej Funduszu znajdującej się pod adresem - www.wfosigw.gda.pl

Załączniki

  Kryteria obniżania...nia pożyczki 24,35 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kryteria wyboru przedsięwzięć 143,43 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Priorytety na rok 2015 116,94 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zasady udzielania d... 01.01.2015r. 106,68 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wskaźniki ekonomic...e na 2015 rok 299,75 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Priorytety na rok 2016 187,38 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zasady udzielania d... 01.01.2016r. 106,92 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wskaźniki ekonomic...e na 2016 rok 317,5 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wskaźniki ekonomic... od 1.01.2017 421,09 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zasady pobierania o...GW W Gdańsku 128 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Priorytety na 2017 r 318,88 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Plan działalności na 2017 r. 723,63 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kryteria wyboru prz...1.12.2016 r.) 211,85 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Priorytety 2018 322,92 KB (pdf) szczegóły pobierz