2014-12-15

Pomoc publiczna

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku zgodnie z art. 6 ust.1 pkt 5 g ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) dotyczącym obowiązku udostępniania od dnia 02.01.2005r. w Biuletynie Informacji Publicznej informacji w zakresie udzielonej pomocy publicznej informuje, że ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) została udzielona pomoc publiczna poniższym beneficjentom:

Załączniki

  Rok 2001-2004 195,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  Rok 2005 57 KB (xls) szczegóły pobierz
  Rok 2006 127 KB (xls) szczegóły pobierz
  Rok 2007 155,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  Rok 2008 55 KB (xls) szczegóły pobierz
  Rok 2009 51 KB (xls) szczegóły pobierz
  Rok 2010 51,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  Rok 2011 54 KB (xls) szczegóły pobierz
  Rok 2012 269,85 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Rok 2013 272,97 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Rok 2014 276,32 KB (pdf) szczegóły pobierz